Opvang


Ochtend- en avondopvang

Iedere morgen staat juf Niobe in voor de opvang van kleuter en lager. Zij verzorgt die opvang vanaf 7 u. ’s morgens.

Nieuw: Sinds dit schooljaar is er op woensdagnamiddag opvang van 12:00 - 18:00 uur.  Dit wordt georganiseerd door De Blauwe Lelie 't Ravotterke.

De kinderen kunnen genieten van gratis opvang tot 12.00 uur.

’s Avonds doet juf Kimberly van 16.30 u. (vrijdag 16.00 uur) tot 18.30 u. (vrijdag 18.00 uur)

’s Morgens mogen de kinderen nog een meegebracht boterhammetje en/of drankje verorberen. Na 7.45 uur is dit echter niet meer toegestaan.

Betaling

De betaling gebeurt per twee minuten en start van het tijdstip wanneer het kind wordt in gescand en eindigt ’s avonds als het kind wordt uit gescand.

Het bedrag van morgen- , middag- en avondopvang wordt opgeteld en maandelijks in de maandfactuur verrekend. Een fiscaal attest volgt in het daaropvolgend jaar als alle facturen van het voorgaande jaar betaald zijn.

Kleine kinderen die ’s avonds blijven mogen een koek en een (geen zoethoudend) drankje mee hebben. Water is altijd voorradig.

We vragen steeds om zich ’s morgens of ’s avonds aan of af te melden bij de juf. Op die manier heeft de juf een overzicht over het aanwezige aantal leerlingen en kan de naam in- of uit gescand worden.

Studie

Na schooltijd is er voor de kinderen van het lager nog de mogelijkheid tot studie. Tijdens het eerste halfuur van de studie kunnen er GEEN kinderen opgehaald worden. Pas vanaf 17.00 uur mogen ouders de studieruimte binnentreden. Zo wordt de studietijd niet voortdurend gestoord.

Woensdagnamiddag

Op woensdag kunnen kinderen op school blijven tot half één (vanaf 12.00 uur is het evenwel een betaalde opvang). De kinderen kunnen op woensdagmiddag ook afgehaald worden door een autobus die hen naar de kinderopvang ‘Ravotterke’ brengt. Gelieve wel de leerkracht daarvan te verwittigen want de kinderen worden meegenomen om 12.00 uur.

Indien u om een of andere dringende reden eind uur van de opvang niet haalt, gelieve dan contact op te nemen met de school of het gsm-nummer (0484 68 04 14) van de directeur te gebruiken.

We zijn verplicht om na 18 uur (vrijdag 17.30 uur) 5 euro per begonnen halfuur aan te rekenen om de opzichter van dienst te vergoeden indien u ons niet verwittigt.

Slaapklas

Over de middag richten wij een snoezelklas in voor de allerjongste peuters. Ze kunnen genieten van een lekker, warm middagdutje of snoezeluurtje in de snoezelklas.  We merken dat de allerkleinsten beste wel moe zijn en de overgang naar school wel groot is. We willen de peuters een momentje rust geven en de overgang zo klein mogelijk maken.

Afspraken:

Er is mogelijkheid om jouw zoon / dochter in te schrijven van vakantie naar vakantie. Dit wil zeggen dat je het snoezelmomentje reserveert van de ene vakantie naar de andere. De jongste peuters krijgen voorrang op het snoezelklasje. Je kan inschrijven voor losse dagen, je hoeft niet elke weekdag jouw kapoen te laten slapen.

We vragen 2 euro voor het slaapklasje per dag + 1.5 euro als middagtoezicht

Verloop:

Meebrengen: