Ouderraad

Welkom op de pagina's van de ouderraad

Als ouderraad fungeren-we als schakel tussen de school (de directie en het lerarenteam) en de ouders.
Deze schakel uit zich in vier doelstellingen:

1. Ontmoeten

Door activiteiten te organiseren hopen we de betrokkenheid van de ouders met de school te stimuleren en bij te dragen tot een goed schoolklimaat.
Het informele contact tussen ouders-leerlingen-leerkrachten en directie is een mooi gevolg hiervan.

2. Ondersteunen

De ouderraad engageert zich om de school op verschillende manieren te ondersteunen:
- financiële steun
- hulp in natura
- beroepen/hobby’s in de klas brengen
- helpen bij projecten
- begeleiden bij buitenschoolse activiteiten
- …
De ouderraad streeft hierbij naar een goede samenwerking met de directie en de leerkrachten gebaseerd op wederzijds respect en open communicatie.

3. Informeren

De ouderraad fungeert als brug tussen de ouders en de school. We inventariseren de noden/vragen van ouders en leggen die voor aan de directie.
Samen met de directie bespreken we wat leeft op school en kunnen initiatieven worden uitgewerkt.
De ouderraad zal bij individuele vragen/klachten van ouders op een discrete manier doorverwijzen naar directie en leerkrachten.

4. Denktank

De ouderraad heeft tot doel een adviserende en aanvullende rol voor directie en leerkrachten te vervullen om tot een goede en leerzame schoolperiode voor onze kinderen te komen:
- advies inzake didactische zaken : voedingsweek, verkeersdag, milieuzorg,…
- tips inzake projectwerking
- advies inzake besluiten/problemen
- opvolgen van VCOV activiteiten
- …

De ouderraad zetelt in de schoolraad, waardoor er steeds doorstroming van informatie is.


Leden

Leden en verantwoordelijken

Wie zijn we?

Wij zijn een groep enthousiaste ouders die samen met directie, leerkrachten en kinderen de school een warm hart toedragen.

Wat doen we?

We organiseren activiteiten waarbij ‘ontmoeten’ centraal staat. Opbrengsten worden steeds integraal geïnvesteerd in zaken die de school ten goede komt.

De herfstwandeling, de kersthappening en het schoolfeest zijn jaarlijks terugkerende activiteiten die door de Ouderraad gedragen worden.

Dit is slechts een greep uit onze activiteitenkalender.

Uiteraard staan we ook open voor nieuwe ideeën en willen we alle ouders de mogelijkheid bieden zich te betrekken in het schoolgebeuren.

Naast activiteiten organiseren denken we mee hoe we bepaalde problematieken op school kunnen aanpakken of bieden we ideeën aan om de school te helpen.

Meedoen?

Aangezien het voor velen onder ons reeds vrij druk is, komen we slechts 4-tal keer per jaar samen tijdens een avondvergadering waarbij we samen met leerkrachten en directie actuele zaken en voorbije / toekomstige activiteiten bespreken.

Daarnaast werken we in werkgroepen om een specifieke activiteit voor te bereiden.