Schoolgeschiedenis

Als in 1794 voor het eerst sprake is van de zelfstandige gemeente Assebroek, geeft de bekwame onderwijzer François Inion er al twaalf jaar les in zijn eigen huis aan het kerkplein van Ver-Assebroek. Aan de zuidgevel van de kerk hangt nog zijn grafschrift. Inion is de stamvader van een “onderwijzersdynastie” op Ver-Assebroek en mag de eerste gemeentelijke onderwijzer genoemd worden, al krijgt hij geen wedde. Hij komt aan de kost als kostschooluitbater, afroeper van wetten en klokkenluider.

Na zijn dood wordt François opgevolgd door zijn zoon Gabriël die in 1815, bij het begin van de Hollandse Tijd, onderwijzerkoster wordt op Ver-Assebroek, ook weer in zijn huis dat hij pacht van de bekende Brugse bankier Felix Dujardin. Omdat Gabriël niet meer voldoet,wordt hij in 1847ontslagen en vervangen door zijn zoon François.

François Inion II heeft gedurende twee jaar een opleiding gevolgd aan de Torhoutse normaalschool en is volgens de inspectie een intelligente onderwijzer met vijf jaar ervaring als ondermeester bij zijn vader.

Omstreeks 1850 bouwt de familie Dujardin voor hem een schoollokaal met onderwijzerswoning, links van de huidige toegang tot het kerkhof. Het huisje staat er nog altijd.

François Inion blijft tot 1858 gemeenteonderwijzer, maar dient dan onverwacht ontslag in.

François wordt opgevolgd door zijn veel minder bekwame schoonbroer Petrus Vienne die onderwijzer blijft tot 1878.

Hij dient zelf zijn ontslag in en maakt zo een eind aan de dynastie van de Inions.

In 1881 bouwt Assebroek een nieuwe gemeentelijke jongensschool aan de Astridlaan, de huidige OLVA-afdeling “De Meersen”. De meisjes kregen al van 1872 les in de nieuwe zustersschool aan de Astridlaan, het vroegere ‘Tronkebos'.

In 1851 liet het toenmalige gemeentebestuur van Assebroek vlakbij het kruispunt van de Astridlaan en de Meersenstraat een nieuwe lagere gemeenteschool voor ‘knechtjes’ bouwen.

Het complex bestond uit twee grote klaslokalen achteraan en een statige woning voor de onderwijzer aan de straatzijde.

De bevolking in Assebroek nam gestaag toe, waardoor de school moest worden vergroot.

De bovenverdieping dateert uit 1936.

Omstreeks 1960 was de gemeenteschool op sterven na dood. Het vrije Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek (OLVA) huurde enkele leegstaande klaslokalen en startte er in september 1961 met een eigen afdeling C voor jongens, het huidige ‘De Meersen’. Twee jaar later telde de afdeling al vijf lagere schoolklassen.

In 1967 fuseerde de afdeling C met de meisjesschool aan de Astridlaan 225, het vroegere Tronkebos, die tot dan geleid werd door de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis uit Heist.

In 1969 verkocht het gemeentebestuur zijn schoolgebouw aan OLVA.

In 1973 werden beide scholen gemengd.

In 1977 werd op een stuk braakliggend terrein achter de vroegere gemeenteschool een sportzaal gebouwd.

De uitbreiding van de Pannenhuiswijk aan de kerk van Ver-Assebroek maakte een nieuwe kleuterafdeling aan de Jacob Roelofstraat noodzakelijk.

Het eerste paviljoen werd in een recordtempo neergezet zodat de eerste kleuters al in september 1977 de speelplaats konden opstappen.

Sedert 1996 volgen alle leerlingen van de lagere school les in de hoofdschool 'De Meersen'.

In 1999 werd een chalet bijgebouwd die dienst deed als eetzaal en vergaderruimte.

In 2004 werden de werken aangevat om het oude schoolgebouw te renoveren en een nieuw gebouw bij te bouwen zodat de twee kleutervestigingen naar de Astridlaan kunnen verhuizen.

Het schooljaar 2005-2006 startte in de nieuwe gebouwen met spiksplinternieuw meubilair.
Op 1 januari 2006 kwam een nieuwe directeur, Karel Scherpereel, aan het roer van deze basisschool

1961-1962
De algemene regel: voorrang van rechts wordt ingevoerd in België, conflict in Katanga wordt wereldnieuws door de dood van de secretaris-generaal van de VN, de films 101 Dalmatiërs van Disney en West Side Story komen in de filmzalen, Bob Dylan zingt Blowin’ in the wind, Koning Juan Carlos huwt met Sofia, drie gevangenen ontsnappen uit de gevangenis Alcatraz en in de Astridlaan 400 te Assebroek huurde de OLVA enkele leegstaande klaslokalen en startte in 1961 met een eigen afdeling C voor jongens.

Een feestjaar “50 JAAR” voor onze school hebben we niet laten voorbijgaan!

50 jaar later

Conflicten zullen er altijd zijn, onze franken wisselden we inmiddels voor euro’s, onze energie halen we opnieuw uit windmolens en nu ook heel wat uit de zon ook onze school doet daaraan serieus mee, het telefoonverkeer is nu vrijwel snoerloos, brievenbus werd mailbox en een gps houdt ons op het juiste spoor.

Is niets dan hetzelfde gebleven?

Toch wel: OLVA De Meersen “Een school waar elk kind het geluk plukt”