Onze visie


OLVA DE MEERSEN MAAKT A.M.O.(E).K.


Hieronder de vijf kernwoorden van onze visie met hun betekenis.


De A van Actie, Actieve school

Een actieve school is niet alleen een school die veel aan sport (voetbalcompetities, pingpongtornooi, naschools gymmen, loopcrossen, SVS activiteiten,… )doet. Het is ook een school die uitgerust is om actieve kinderen zorgeloos te laten spelen. Op onze speelplaats geen betonvlaktes, maar groen, met aangepaste speeltoestellen, klimmuur, bordspelen, verkeerspark, een voetbalveld van kunstgras,….

Actief zijn geldt niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest. Daarom zijn we ook actief op andere gebieden: cultuur, theater, bibliotheekbezoek, muziek, bosklas, zeeklas, schoolreis, maandopening, jaarlijks schoolfeest, grootouderfeest, kersthappening, projectdagen en didactische uitstappen.

 

De M van Mos, Milieu

•  Onze school helpt een milieuvriendelijke en duurzame leer-en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

De vijf thema’s: natuur op school, verkeer, water, afvalpreventie en energie vormen kernwoorden waar rond we werken.

Een sterk verkeersbeleid met aandacht voor verkeersveiligheid en voetgangers- en fietsvaardigheden.

•  Een gezonde schoolomgeving kan kinderen stimuleren om ook later gezonde keuzes te maken. Dagelijks fruit stimuleren, enkel melk of water aanbieden, vet- en suikerrijke snacks verbieden, evenwichtige schoolmaaltijden, weinig gefrituurde bereidingen, meer groenten en groentesoep aanbevelen,…


De O van Oudervriendelijk, Oudergedragen

Oudervriendelijk heeft te maken met doordacht onthaalbeleid, toegankelijke communicatie (o.a. wekelijkse nieuwsbrief: OLVAMEERS), oudercontacten, activiteiten voor en door ouders, schoolkosten, een ruim activiteitenaanbod, brede school-gedachte, goede, volledige en doorzichtige informatie over de school meegeven, gezellige activiteiten, info-avonden, …enz…We tonen bereidheid om met ouders samen te werken omdat wij dat belangrijk vinden.

Oudergedragen steunt op de participatie. Er is een permanente alertheid om ouders in zoveel mogelijk opzichten te betrekken bij het hele schoolgebeuren. Er zijn werkgroepen waarin ouders zetelen. Regelmatig vullen de ouders een oudertevredenheidsenquête in. In ieder klas is er een ouder gekend die als aanspreekpunt kan worden gebruikt door andere ouders.

 

De K van Kind centraal

Onze school wil een plaats zijn waar kinderen weten dat ze welkom en gelukkig zijn, met hun vreugde en verdriet, met hun talenten en tekorten, waar ze kansen krijgen om te groeien … met vallen en weer opstaan.

Via het leerlingenparlement worden leerlingen betrokken in het schoolbeleid. De meningen en ideeën die ze aanbrengen leiden meestal tot concrete resultaten. Alle beslissingen die door het beleid op onze school worden genomen zijn in de eerste plaats in het belang van het kind.

De school proberen we voor iedereen zo open en toegankelijk mogelijk te maken. Hierbij vertrekken we van de draagkracht en het welzijn van het individuele kind. Daar waar nodig doen we beroep op de externe kennis en hulp. We willen kinderen met de grootste zorg omringen.

 

De E van Ervaringsgericht

De E tussen de haakjes omdat we daar dag in dag uit wensen aan te werken, vertrekkend vanuit de leefwereld van het kind!

Dit jaar is dit een topprioriteit voor de kleuterafdeling!