Leden en verantwoordelijken

Alle ouders van kinderen van OLVA De Meersen kunnen lid worden van de ouderraad.
De ouderraad streeft ernaar dat de ouders alle leerjaren vertegenwoordigen.
Als actief lid neem je deel aan de vergaderingen en help je mee om onze vier doelstellingen positief uit te werken.

Wie lid wil worden van de ouderraad kan iemand van de ouderraad aanspreken, één van de vergaderingen bijwonen (data zie 'vergaderingen') of een mailtje sturen naar ouderraadolvademeersen@gmail.com

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijke voor de werking van de ouderraad.
De raad is onderverdeeld in werkgroepen en per werkgroep is er een verantwoordelijke aangeduid. 
Deelnemen aan een werkgroep gebeurt op vrijwillige basis en heeft tot doel om een activiteit in beperkte kring voor te bereiden en uit te werken.
De resultaten van de werkgroep worden voor- of nadien in de ouderraad besproken.

Ouderraad 2021-2022