s Morgens gaat de school om 7 uur open. De opvang ’s morgens start om 7 uur en stopt om 8.15 uur.Na de lesuren start de studie en/of opvang om 16.30 uur (vrijdag 16 uur). De school sluit ’s avonds na de opvang om 18.30 uur. Op woensdag sluit de school om 12.00 uur. 


Zachte landing

Wat is de zachte landing?

De zachte landing is een manier om je kleuter op een zachte manier de klasdag te laten starten. 

Vanaf 8.25 uur tot en met 8.50 uur ben je welkom in de klas van je kapoen.

Niet vroeger, maar ook niet later. 

De kleuters hoeven niet meer op de witte lijn te staan voor de klas maar mogen mee met mama/papa/grootouder in de klas.

Wat is de bedoeling hiervan?

Bij de allerkleinsten kunnen de ouders een handje helpen om hun jas uit te doen, het fruit in de fruitmand te leggen, hun schriftje uit te halen. 

De tweede en derde kleuters kunnen dit al vlot zelf doen.

Meekomen tot in de klas lijkt voor ons wel een fijne ervaring voor de (groot)ouder. 

Een kleinigheid vertellen aan de juf, een knutselwerk bewonderen van je kapoen of het favoriete hoekje bezoeken van je kind, 

Dit kan allemaal tot aan het signaal van 8.50 uur.
Als je kind zacht in de klas ‘geland’ is, dan is het tijd om te vertrekken.  

Als de kleuters flink aan het spelen zijn, dan is de zachte landing geslaagd. 

Het heeft weinig zin om 20 minuten in de klas te blijven om te kijken hoe je kind aan het spelen is. 

We zien het eerder als een fijn moment waarbij je kind rustig de dag kan starten.

Wat is zachte landing helemaal niet?

Je kind alleen in de gang laten, zonder dat de zachte landing van start is gegaan. 

Het is niet de bedoeling een zorggesprek aan te gaan met de juf of meester, hiervoor maken we graag een afspraak op een passend moment. 

Een korte vraag, een kleine mededeling kan natuurlijk wel. 

De juf of meester staat klaar om elk kind warm te onthalen in de klas. 

Na 8.50 uur is er geen zachte landing meer.

Wat als mijn kind het moeilijk heeft en weent bij afscheid?

We stellen dan voor om het afscheid kort te houden, één knuffel, een zoen en doorgaan. 

Juf of meester zorgen ervoor dat de lieve lach gauw weer tevoorschijn komt.

Wat als mijn kind in de ochtendopvang moet?

Dan zorgen de opvangjuf Nadia en juf Evy dat alle kleuters in de juiste klas terechtkomen. 

De klasjuf/meester kijkt dan of ze alle spulletjes uit hun schooltas halen, hun jas weghangen en uiteraard krijgen de allerkleinsten de nodige hulp.

Wanneer weet ik dat de klas open is voor de zachte landing?

Als de juf of meester haar/zijn klasdeur open zet.

Wanneer mag ik het schoolgebouw betreden om mijn kind af te zetten?

Vanaf 8.25 uur mag jij met je kapoen via de eetzaal (aan overdekte speelplaats) naar de klas. 

Dit is geldig voor alle kleuterklassen. 

De buitendeuren van de klassen worden enkel gebruikt voor de kleuters die van de opvang komen. 

Het spreekt voor zich dat we geen ouders vroeger in het schoolgebouw toelaten om de rust op school én de opvang te bewaren.  Indien jij als ouder vroeger weg moet, maken we de afspraak dat je kapoen naar de opvangjuf gebracht wordt. 

Er worden nooit kleuters alleen in de gang achter gelaten zonder dat jij als ouder erbij bent.

Wanneer gaat de zachte landing van start ?

De zachte landing gaat van start na de Kerstvakantie. 

Dit is een proefperiode en we evalueren als team regelmatig hoe dit verloopt. 

Het is mogelijk dat we de zachte landing moeten bijsturen.

We houden je uiteraard daarvan op de hoogte.

Het broertje of zusje van de kleuter zit reeds in de lagere school, wat nu?

De zachte landing is enkel voor de kleuterschool. Lagere schoolkinderen worden op tijd verwacht op school te zijn en na het belsignaal in de klasrij te staan.

Die kinderen zijn schoolplichtig en daarover zijn wettelijke bepalingen die de school moet volgen.

Waar haal ik mijn kind af als het tijd is om naar huis te gaan?

Bij juf Hildegard, juf Julie en meester Tuur worden de kleuters afgehaald aan de buitendeur. 

Na het belsignaal doet de juf/meester haar/zijn deur open en roept de kleuter af.

Bij juf Maria en juf Tatjana mogen de ouders vanaf 16.05 uur via de eetzaal hun kleuters opwachten in de gang voor de klas.  Wanneer de klasdeur opengaat, worden de kinderen afgeroepen wanneer hun (groot)ouder er is.

We zijn er klaar voor!

Juffen, meester en directie!